Hatékony koordináció helyett alapjogok sérelméhez vezethetett a Parlagfű Bejelentő Rendszer működése

PBR Parlagfű Bejelentő Rendszer NÉBIH alapjog sérelem AJBH alapvető jogok biztosa parlagfű panaszos egészséges környezethez való jog petíciós jog jogbiztonság

(Kép forrása: life.hu)

A parlagfű elleni védekezés egyik leghatékonyabb és innovatív módjaként került átadásra 2013-ban a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR). Az illetékes minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) vezetősége pedig még egy évvel később is meg volt győződve arról, hogy részben a PBR-nek köszönhetően sikerült elérni, hogy egyre több földtulajdonos, illetve földhasználó irtsa a földjén felbukkanó gyomnövényt. Három év, a parlagfűmentes környezetért tenni akaró civilek és az alapvető jogok biztosa által indított vizsgálat kellett ahhoz, hogy bebizonyosodjon: a rendszer nemhogy nem hatékony, de még a közérdekű bejelentések kezeléséhez szükséges minimumokat sem teljesíti.

 

Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter a PBR átadásakor hangsúlyozta: a rendszer működtetése azért fontos a szaktárca számára, mert a parlagfű-pollenektől nagyon sok ember szenved. Az allergiások helyzetét kívánja könnyebbé tenni a NÉBIH által fenntartott elérhetőség, amely meggyorsítja a lakossági bejelentések feldolgozását. A rendszer lehetővé teszi, hogy interneten keresztül - előzetes regisztráció után - bárki akár otthonról tegyen bejelentést az általa talált parlagfüves területről. De mobiltelefonjával is rögzítheti a terület jellemzőit, és készíthet a helyszínről fényképfelvételeket - közölte az üzembe helyezéskor Jordán László, a NÉBIH növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettese.

A PBR rendszer kialakítása kapcsán többször is hangsúlyozták, hogy a szoftver magyar fejlesztésű és a NÉBIH-vel közösen történt a szoftver specifikálása. A feladat ellátására a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt közbeszerzést egyébként a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. nyerte - nettó 21.000.000 forintos ajánlatával -, a szerződést pedig 2012. szeptember 17-én kötötték meg a felek. A rendszer később új funkcióval is bővült, amely az Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (ÖPBR) elnevezést kapta.

PBR Parlagfű Bejelentő Rendszer NÉBIH alapjog sérelem AJBH alapvető jogok biztosa parlagfű panaszos egészséges környezethez való jog petíciós jog jogbiztonság

Nagy volt a médiaérdeklődés (Fotó: VM Sajtóiroda, Forrás: kormany.hu)

Két évvel később egy bejelentés érkezett, de ezúttal nem a PBR-be, hanem a Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (AJBH). A bejelentést tevő panaszosok korábban több esetben is közérdekű bejelentést tettek a NÉBIH által üzemeltetett PBR-en keresztül - a lakosság által, feléjük továbbított adatok alapján - a parlagfűvel szennyezett területekről. A panaszosok sérelmezték, hogy egyes esetekben a válasz 30 napon túl érkezett meg, de olyan is előfordult, hogy a bejelentés kivizsgálása elmaradt.

A fentiek alapján, az alapvető jogok biztosáról szóló törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 38. §/C § alapján kérték az eljárás felülvizsgálatát, és az általuk vélelmezett visszásság orvoslását. A beadvánnyal összefüggésben felmerült a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog, a petíciós jog, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye sérelmének a gyanúja, ezért az alapvető jogok biztosa a beadványnak megfelelően eljárást indított.

PBR Parlagfű Bejelentő Rendszer NÉBIH alapjog sérelem AJBH alapvető jogok biztosa parlagfű panaszos egészséges környezethez való jog petíciós jog jogbiztonság

A PBR rendszer felülete (Forrás: NÉBIH honlapja)

Az AJBH vizsgálata megállapította, hogy a panaszosok több éve, önkéntes munkában, rendszeresen továbbítják az allergiában szenvedő lakosság felől érkező bejelentéseket, amelyeknek jogosságát minden esetben saját maguk is ellenőrzik. Kizárólag erősen parlagfű szennyezett, bimbós ill. virágzó állapotú, a lakosság egészségét veszélyeztető és ezáltal mérlegelés nélkül hatósági eljárás alá vonandó területek mentesítését kérték. A bejelentéseket elérhetőséggel, fényképpel és GPS- koordinátákkal dokumentálták és kifejezetten kérték a hatósági visszajelzést - foglalja össze az előzményeket a jelentés.

A szennyezett területek panaszosok általi utóellenőrzése során azonban kiderült, hogy fentiekről nemcsak, hogy nem kaptak értesítést, de a szükséges mentesítést az esetek többségében el sem végezték, így az állampolgárok egészségét károsító pollenszennyezés a teljes szezonban tovább folytatódott, amelynek következtében nemcsak a  panaszokról  és  a  közérdekű  bejelentésekről  szóló törvény (továbbiakban:  Pkbt.) 3. §-a, hanem az egészséges környezethez való alkotmányos jog is sérült.

A panaszosok szerint 2013-ban 22 bejelentést tettek a PBR-en keresztül, ebből 11 esetben került az eljárás lezárásra, 4 esetben a NÉBIH információi szerint nem történt intézkedés, 7 esetben az ügy állásáról nincs információjuk. A panaszosok a 2014-ben 17 bejelentést tettek a PBR-en keresztül, ebből 3 esetben került az eljárás lezárásra, 11 eljárás volt folyamatban 2015. elején, 3 esetben a NÉBIH információi szerint nem történt intézkedés.  A NÉBIH elnökének álláspontja szerint a bejelentésben előadottak részben valóban megalapozottak voltak. A panaszosok által tett bejelentéseket megvizsgálva ugyanis megállapították, hogy valóban előfordult, hogy a bejelentő nem kapott meg minden információt az általa bejelentett területről.

Az alapvető jogok biztosa viszont azt állapította meg, hogy a PBR működése során egy sajátos közigazgatási eljárási forma érvényesül. Üzemelése során ugyanis három különböző hatóság együttműködését koordinálja egy erre a célra kifejlesztett elektronikus rendszer. A nehezen átlátható és összetett hatásköri szabályozás alapján viszont az alapvető jogok biztosa szerint egyáltalán nem meglepő, hogy a panaszosok által 2013 és 2014 során tett bejelentések felénél az eljárás nem zárult le, a szükséges intézkedések pedig elmaradtak.

PBR Parlagfű Bejelentő Rendszer NÉBIH alapjog sérelem AJBH alapvető jogok biztosa parlagfű panaszos egészséges környezethez való jog petíciós jog jogbiztonság

Aktuális parlagfű térkép (Forrás: NÉBIH, Parlagfű Infromációs Térkép)

A biztos, bár üdvözlendőnek tartotta a NÉBIH elnökének fejlesztést és további tájékoztatást szorgalmazó törekvéseit, ugyanakkor jelentésében kiemelte a panaszosok által tett közérdekű bejelentések vonatkozásában készült - nem reprezentatív - statisztika is jól mutatja a rendszer jelenlegi hiányosságait. A PBR, noha alapvetően alkalmas lehet a közérdekű bejelentések Pkbt. szerinti intézésére és az alkalmazandó eljárási szabályok teljesítésére, de a teljes kompatibilitás elérése érdekében a fejlesztése indokolt és szükséges

A panaszosok által tett közérdekű bejelentések vonatkozásában azonban több esetben nem csak a tájékoztatás maradt el, hanem a közérdekű bejelentés kivizsgálása is, vagy egyes esetekben az intézkedések foganatosítása. Ezen hiányosságok pedig a jelentés szerint a petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelmére vezettek.

Az eljárás lezárásaként az alapvető jogok biztosa felkérte a földművelésügyi minisztert, hogy intézkedjen a PBR fejlesztéséről annak érdekében, hogy az alkalmas legyen a közérdekű bejelentők Pkbt. szerinti tájékoztatáshoz fűződő jogainak biztosítására. Felkérte továbbá a NÉBIH elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a rendszerbe benyújtott közérdekű bejelentések vonatkozásában a Pkbt. előírásai a rendszer által jelenleg biztosítható legmagasabb szinten érvényesüljenek, a bejelentéseket vizsgálják ki, és tegyék meg az ennek alapján szükséges intézkedéseket.

Gyömbér Béla

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon!