Szerencsejáték Kisokosunk első részében megtudhattad, mennyire fontos állami bevétel származik a szerencsejáték iparból, illetve szó volt online szerencsejátékról, ajándéksorsolásról, promóciós játékról és a távszerencsejátékról. Folytatjuk a sort.

 

Az online kaszinójáték

2015 október 1.-én léptek hatályba azok a rendelkezések, amik több újítás mellett, külön fejezetként szabályozzák az online kaszinójátékot. Online kaszinójátékot csak az ún. brick and mortar (offline, hagyományos) kaszinókoncesszióval rendelkező koncessziós társaság szervezhet, külön engedéllyel. Ezért az engedélyért azonban – ha a koncessziós díjat megfizették – az engedélyest nem terheli egyéb jogcímen többlet koncessziós díj. A szervező kizárólag magyarországi IP címről csatlakozó játékosok számára teheti elérhetővé a szolgáltatást és ezt folyamatosan ellenőriznie is kell. A kiszolgáló szervernek valamely EGT állam területén kell lennie és ahhoz folyamatos hozzáférést kell biztosítani az adóhatóságnak. Az online kaszinójáték típusai a következők:

 1. játékkaszinóban
 2. vagy az állami adóhatóság által - eseti vagy állandó jelleggel- engedélyezett más helyen folyó kaszinójátékban hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő részvétel,
 3. az online kaszinó szerverére hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő kapcsolódás
 4. a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel a szerveren található játékprogramokkal történő játék,
 5. az online kaszinó által üzemeltetett szerver közvetítésével a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel más játékosok elleni kártyajáték,
 6. vagy az előbbiek kombinációja.

Több jogszerűen működő online kaszinó közös jackpot rendszert hozhat létre, vagy a kártyajátékokat egységes rendszerbe köthetik, sőt magyarországi játékszervező külföldi szolgáltató által üzemeltetett jackpot rendszerhez vagy külföldi kártyajátékhoz is csatlakozhat, ha a külföldi szervező a saját joga szerint jogszerűen működik. Ez azonban ne tévesszen meg senkit, a külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény természetesen személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alá esik. Az online kaszinó üzemeltetője köteles levonni az adóelőleget és megfizetni az állami adóhatóság részére. (Tehát ez a feladat már nem minket terhel.)

Ha blokkolják a honlapot, nyeremény nélkül maradhatsz

A médiában is nagy visszhangot váltott ki, hogy a Szerencsejáték Felügyelet (SzF) egyik lehetséges szankciója az online szerencsejáték szervezésére engedéllyel nem rendelkező játékszervezők honlapjainak a blokkolása. Több probléma is felmerül a szankció gyakorlati alkalmazásával, illetve hatékonyságával kapcsolatban. Különösen a játékosok szempontjából az egyik legjelentősebb, az az, hogy az SzF tájékoztatása szerint

az illegális szerencsejátékban való részvétel kizárólag a játékosok döntésétől függően és kockázatukra történhet, és az esetlegesen elért nyeremény bírósági úton nem érvényesíthető Magyarország területén.

Magyarul: ha az SzF blokkolja a Honlapot, akkor te mint játékos már nem férsz hozzá a nyeremény egyenlegéhez és nem is követelheted azt.

✞ Kampó. ✞

Mi a helyzet a reklámozással?

Az online szerencsejátékok reklámozásához az állami adóhatóság engedélye szükséges.

Az engedéllyel nem rendelkező online szerencsejáték reklámozásához nem nyújthatnak technikai támogatást a hírközlési szolgáltatók (pl.: internet szolgáltatók) sem.

Tehát elvileg az internet szolgáltatók nem jeleníthetik meg az engedéllyel nem rendelkező online szerencsejátékokra vonatkozó reklámokat!

A hatóság jelentős bírságot szab ki, ami  - hogy tudd, milyen nagyságrendekben gondolkodj - a tiltott reklámmal elért vagyoni előny tízszeresének megfelelő összeg (de legalább egymillió forint!), ha a

 • szerencsejáték-reklámokra
 • és a tiltott szerencsejáték tilalmára vonatkozó rendelkezések

megsértésére kerül sor.

A közvetítő szolgáltatók felelősségével kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény alapján

a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított információt.

Ja, és ezt kapd ki! Az Szjtv. 1.§ (5) bekezdése alapján a pénzügyi szervezetek nem működhetnek közre az engedély nélküli szerencsejátékban történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában , ilyenekhez nem nyújthatnak technikai támogatást.

Ergo: egy adott bank nem teljesíthetne pénzügyi tranzakciókat az engedély nélküli online szerencsejátékokkal kapcsolatban (pl.: bwin).

Játékosvédelem

A szerencsejáték-szervező tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének megfelelően köteles eljárni.

Ezek azok a különösen fontos minimum követelmények, amelyeknek a szervezőnek mindenképp meg kell felelnie:

 • a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről szóló tájékoztatás, 
 • a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása,
 • kitiltás esetén megfelelő panaszkezelési eljárás alkalmazása,
 • a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók széles körű biztosítása,
 • illetve a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések alkalmazása.

Ezen felül pedig az adóhatóság játékosvédelmi nyilvántartást vezet:

 • az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosokról,
 • valamint azokról, akiket a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 • vagy akinek cselekvőképességét a bíróság - játékfüggőség, játékszenvedély miatt - részlegesen, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatait érintő ügycsoportban korlátozta.

Ebbe a nyilvántartásba csak az állami adóhatóság engedélyével rendelkező szerencsejáték-szervezők tekinthetnek be, és az alapján biztosítaniuk kell a nyilvántartás szerinti korlátozásokat.

A nyilvántartásban egyébként elkülönítve találhatók:

 • az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosok,
 • valamint a bíróság által cselekvőképesságükben korlátozott személyek személyes azonosító adatai (név, anyja neve, személyi igazolványának száma, lakcím),
 • az adatkezelés jellege (önkéntes elhatározáson vagy bírósági határozaton alapuló korlátozás),
 • illetve a megszűnés időpontja (az adatkezelés határozott vagy határozatlan időtartamú jellege).

Összefoglalva tehát:

A fenteik alapján a két legfontosabb, hogy

 1. a szerencsejáték-szervezőknek biztosítaniuk kell a játékosok számára az önkorlátozás lehetőségét,
 2. az adóhatóság erre vonatkozóan nyilvántartást vezet.

De miért pont az adóhatóság vezeti ezt a nyilvántartást? Miért nem például egy, a játékfüggőséget kezelő állami intézmény? Ott talán indokoltabb lenne az adatkezelés...

 Most akkor mi adóköteles és mi nem?

Nem kifejezetten játékosvédelmi kérdés, de biztosak vagyunk benne, hogy ez érdekelni fog:

személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem adóköteles a játékos oldaláról a jogszerűen szervezett, a szerencsejátékból származó nyeremény.

Ez azonban azt jelenti, hogy ha egy játékos olyan weboldalon keresztül vesz részt online szerencsejátékban, aminek az üzemeltetője nem rendelkezik magyar engedéllyel (jelenleg csak ilyen működik), akkor 

az onnan származó nyeremény adó- és járulékköteles jövedelemnek fog minősülni, mely esetében az adó és a járulékok mértékét, összegét a játékosnak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (hiszen nincs jogszerűen működő kifizető, aki ezt megtehetné az adóhatóság felé).

Dióhéjban ennyi, amit mindenképpen tudnod kell a témáról. Ha eljutottál idáig, akkor túlélted, és nagy eséllyel képbe kerültél a témában! Gratulálunk!

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Képek: inneninneninneninnen és innen