Egyhangú szavazással fogadta el az Országgyűlés a Ptké. módosításáról szóló törvényt, melynek indokolása szerint, a 2016. március 15-i határidő ellenére több tízezer szervezet nem feleltette meg ez idáig létesítő okiratát a Ptk. rendelkezéseinek.
Ptk. Kft. korlátolt felelősségű társaság civil szervezet március 15. egyesület alapítvány létesítő okiratE szervezetek szignifikáns számára való tekintettel, a jogi személyek védelme érdekében a Ptké-ban meghatározott egyes vonatkozó határidők egy évvel történő meghosszabbítása mellett döntött a jogalkotó. Írásunkban azt tekintjük át, hogy kiket és milyen módon érint a változás.

 

Az egyesületeket és alapítványokat érintő változások

A Ptk. hatályba lépésekor, azaz 2014. március 15-én már nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a törvénymódosítás értelmében 2017. március 15. napjáig köteles létesítő okiratának valamennyi rendelkezését felülvizsgálni és összhangba hozni a Ptk. rendelkezéseivel.

Ezt követően valamennyi egyesület és alapítvány kizárólag a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján, a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően működhet.

 Az egyesületek és az alapítványok nem kötelesek módosítani létesítő okiratukat, ha erre csak azért lenne szükség, mert a létesítő okiratban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és más vonatkozó törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. De ebben azesetben is köteles a szervezet az ilyen változásokat a létesítő okiraton átvezetni, ha azegyéb okból módosul. Továbbá, a Ptké. módosításának eredményeként nem kell módosítani az alapszabályt  az egyesületek esetében azon okból kifolyólag, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak a nevét és azok lakóhelyét, illetve székhelyét.

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok

Az a korlátolt felelősségű társaság, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot - szemben a korábbi, kevesebb, mint két hét múlva lejáró határidővel -, legkésőbb 2017. március 15-ig köteles törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, illetve egyesülni.

Mindaddig, amíg ezen kötelezettségüknek az érintett vállalkozások nem tesznek eleget, a korábban hatályos társasági törvény rendelkezéseit kell alkalmazniuk, és a törzstőkére vonatkozó előírásoknak való megfelelést szolgáló döntéssel egyidejűleg kell dönteniük a Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésről is.

Ptk. Kft. korlátolt felelősségű társaság civil szervezet március 15. egyesület alapítvány létesítő okirat

Fontos azonban, hogy ez a kedvezmény nem érinti azokat a korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek e tőkekövetelménynek már eleget tettek. Így azok a korlátolt felelősségű társaságok, amelyek törzstőkéje eléri a 3 millió forintot, kötelesek létesítő okiratukat az eredeti 2016. március 15-i határidőig összhangba hozni a Ptk. rendelkezéseivel.

A 2016. március 15-i határidő tehát továbbra is gyors cselekvésre kötelezi a korlátolt felelősségű társaságok közül azokat, amelyek törzstőkéje eléri a 3 millió forintot, de még nem helyezkedtek az új Ptk. hatálya alá, valamint a zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaságokat is.

dr. Korim Balázs,

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője

Ptk. Kft. korlátolt felelősségű társaság civil szervezet március 15. egyesület alapítvány létesítő okirat

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon!