Az elmúlt időszakban állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amelyben egy bejelentő azt kifogásolta, hogya Samsung Electronics Magyar Zrt.,a 12 hónapos kiterjesztett jótállás érvényesítését személyes adatok megadásához köti.

A sokak körében érthető módon népszerű szolgáltatás kapcsán a bejelentő sérelmezte, hogy a kiterjesztett jótállás igénybe vételéhez a terméket regisztrálnia kell a cég honlapján, amelynek során személyes adatait rögzíteni kell, mivel ezt ellentétesnek tartotta az adatvédelmi követelményekkel. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke vizsgálatot indított.

Samsung NAIH jótállás Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság személyes adat Péterfalvi Attila

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke telefonál (Fotó: HVG.hu)

 

A NAIH az eljárás eredményeként meghozott, NAIH/2015/2201/17/H ügyszámú határozatában megállapította, hogy az általais megvizsgált tájékoztatók valóban nem felelnek meg az adatvédelmi követelményeknek, továbbá nem tekinthetőek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 7. pontjában megkövetelt, megfelelő tájékoztatásnak sem.

Az adatvédelmi hatóság megállapította továbbá azt is, hogy a tájékoztatók nem alkalmasak arra, hogy az érintettek felismerhessék azt, hogy a Samsung adatkezelése milyen hatással lehet a személyes adatok védelméhez fűződő jogukra és a magánszférájukra.

Megfelelő tájékoztatás hiányában - a NAIH érvelése nyomán - akkor is visszás helyzet állhat elő, ha egyébként a kötelezett biztosítja az adatkezeléshez történő hozzájárulás határozottságát és félreérthetetlenségét is.

Akkor is, ha például külön jelölőnégyzetet, azaz checkboxot használ mind a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájáruláshoz, mind az adatkezelési tájékoztató elfogadásához az adatkérő az online környezetben. Sőt, még akkor is, ha ezek bejelölésével az érintettek határozott és félreérthetetlen (egyértelmű és kifejezett) beleegyezést adhatnak az adatkezeléshez.  

A NAIH álláspontja szerint a Samsung esetében - a külön checkboxok alkalmazása ellenére – a megfelelő tájékoztatás elmaradása ugyanis aláássa az akarat kinyilvánításának tudatosságát, tájékozottságát, és emiatt nem érvényesülhetett megfelelően sem a hozzájárulás határozottsága, sem pedig annak félreérthetetlensége, illetve végső soron az önkéntesség is megkérdőjelezhető.

A megfelelő tájékoztatás elmaradása az érintettekre jellemző egyedi körülményektől függetlenül (például egy-egy érintett milyen jogi ismeretekkel vagy milyen szövegértelmezési képességgel rendelkezik) jelentősen befolyásolta az érintetteket akaratuk kinyilvánításában, hiszen olyan, az adatkezelésre vonatkozó lényeges körülmények nem voltak egyértelműek az érintett számára, amelyek alapján a Samsung adatkezelésének hatásait jelentősen korlátozottan ismerhették fel.

A papír alapú jótállási jegy kapcsán, a NAIH szerint, önmagában nem tekinthető jogellenes adatkezelésnek az, hogy a Samsung olyan jótállási jegyet alkalmaz, amelyen az érintettnek fel kell tüntetnie bizonyos személyes adatait, feltéve, ha a jótállási jegy vagy annak másolata nem kerül sem a Samsung, sem más adatkezelő birtokába, hanem kizárólag az érintettnél marad.

Samsung NAIH jótállás Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság személyes adat Péterfalvi Attila

A jótállási jegy rendben van (Forrás: retronom.hu)

Tekintettel arra, hogy a jótállási jegyen keresztül rögzített személyes adatokat az érintetten kívül más nem ismeri meg, nem kezeli, ezért az eljáró hatóság megállapította, hogy a Samsung jótállási jegy kiállításához kapcsolódó gyakorlata nem jár együtt jogellenes adatkezeléssel.

jogellenes adatkezelésre tekintettel1.500.000 forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a NAIH a Samsung Electronics Magyar Zrt-t, valamint arra, hogy az érintetteknek a regisztrációjuk során megadott e-mail címére továbbítsa a módosított adatvédelmi tájékoztatóját.

A levelében az érintettektől azt is kérnie kell, hogy a módosított adatvédelmi tájékoztató alapján nyilatkozzanak arról, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik kezeléséhez. Ilyen kifejezett hozzájárulás hiányában, a már kezelt adatok is törlendőek lesznek. A közléstől számított 30 napon belül kérhette a Samsung a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a NAIH döntésének a felülvizsgálatát.

Az adatvédelmi hatósági eljárás törvényben meghatározott, ügyintézési határideje egyébként 119 nappal túllépésre került, de ez a NAIH véleménye szerint indokolt volt, mivel az ügy összetettsége miatt az indokolásban szereplő, megalapozott  jogi  érvelés  kidolgozása  „több  időt  igényelt.”

"A  határozat  generális  prevenció jellegéből fakadóan a Hatóság különös figyelemmel volt a határozat indokolásának megszövegezésére, hiszen a határozat akkor tudja elérni e célját, ha az abban szereplő jogi érvelés minden lényeges körülményre kiterjed, és ezzel egy átfogó iránymutatásként szolgálhat az adatkezelők számára."

Érdekes tény, hogy a Samsung Electronics Magyar Zrt, adatvédelmi eljárásait nem először vizsgálta a NAIH elnöke. Korábban a Samsung telefonos ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetésről készített hangfelvétel kiadásával összefüggő, jogellenes gyakorlatot vizsgálta meg, melynek kapcsán ugyancsak elmarasztaló megállapításokat tett.

Samsung NAIH jótállás Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság személyes adat Péterfalvi Attila

Varga Mihály és a Samsung Electronics vezetői stratégiai partnerek

(Fotó: Dede Géza/NGM/kormany.hu)

Többek között azt is sérelmezte Péterfalvi Attila, hogy a Samsung az utóbbi ügy kivizsgálásakor félrevezette az adatvédelmi ügy kivizsgálást végző hatóságot. Mint a korábbi határozatában írta:

„a Hatóságot megdöbbenti az a tény, hogy a Samsung a válaszlevelében elhallgatta azt az ügy megítélése szempontjából lényeges tényt, hogy a bejelentő a levelében az Infotv. rendelkezéseire is hivatkozott, illetve az is, hogy a Samsung lényeges tény tekintetében valótlan állítást tett.”

„A Hatóság elítéli azt, hogy a Magyarországon az információtechnológiai eszközök és más műszaki cikkek területén kiemelt piaci részesedéssel rendelkező multinacionális vállalat ilyen magatartást tanúsít egy autonóm államigazgatási szerv eljárása során. Ez alááshatja a Samsung arra irányuló törekvéseit, hogy a lehető legmagasabb szinten megfeleljen a magyar adatvédelmi követelményeknek.” Ekkor azonban a NAIH még nem indított adatvédelmi hatósági eljárást,a megtévesztés kapcsán pedig bírság sem került kiszabásra. A második ügynél viszont ettől már nem tudott eltekinteni.

Gyömbér Béla

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!