A napokban két, alapvetően elmarasztaló jellegű jelentés látott napvilágot, amik külön-külön nem feltétlenül érnék el a közérdeklődés határát. A két ügy pedig meglátásom szerint nagyon is érdekes, mert egy olyan véletlen egybeesést jelentenek, ami a koincidencia kutatói számára évekig tartó forrásanyagot biztosíthatna.

Történt ugyanis, hogy a kormánytól mindenkor független Állami Számvevőszék 2016. július 07-én közétette a jelentését a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (KINCSINFO Nkft.) tulajdonosi gyakorlásáról és a vagyonával való gazdálkodásának szabályszerűségéről. A vállalkozást a Magyar Állam nevében, a Magyar Államkincstár alapította, nem jövedelemszerzésre irányuló, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként.

MÁK Magyar Államkincstár KINCSINFO Kft leltár ügyvezető Állami Számvevőszék jelentés Alapvető Jogok Biztosának Hivatala KetA Magyar Államkincstár épülete (Forrás: allamkincstar.gov.hu)

 

 Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a KINCSINFO Nkft-nél, a vagyonnal való gazdálkodás feltételeinek kialakításánál, a projektköltségek elkülönítésénél, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségénél. Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az éves beszámolók leltárral való alátámasztottsága nem volt biztosított, ezért a mérleg valódiság elve nem érvényesült – derül ki az Állami Számvevőszék oldaláról.

A KINCSINFO Nkft. a vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozását hiányosan alakította ki, 2012-2014 között nem rendelkezett számlarenddel, és 2014. március 30-ig nem készítették el az önköltségszámítás rendjének szabályzatát sem. A vagyongazdálkodás és a vagyonváltozást eredményező döntések során (a 2013. évi eszközbeszerzésükhöz kapcsolódóan), két szerződéskötésnél nem tartották be a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Mindezek mellett az éves beszámolók mérlegtételeinek leltárral való alátámasztottsága sem volt biztosított 2012-2014 között, ezért a mérleg valódiságának elve nem érvényesült. Azt is érdemes hozzátenni, hogy a 2012-es leltározásban az Állami Számvevőszék nem talált hibát, de lehet, hogy csak azért, mert azt le sem folytatták.

Az Állami Számvevőszék feljelentést természetesen ezúttal sem tett, pusztán kérte a Magyar Államkincstár elnökét, hogy intézkedjen a feltárt szabálytalanságok tekintetében az ügyvezető felelősségének tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.

MÁK Magyar Államkincstár KINCSINFO Kft leltár ügyvezető Állami Számvevőszék jelentés Alapvető Jogok Biztosának Hivatala KetAz Állami Számvevőszék ott járt (Forrás: kormany.hu)

Még nem említettem, de fontos, hogy a KINCSINFO Nkft. a Magyar Államkincstár informatikai infrastruktúrájának üzemeltetésében, a meglévő rendszerek és új rendszerek fejlesztésében működik közre. A cég megalapítása abból a célból történt, hogy a létrehozott nonprofit gazdasági társaság, a kormányzat elvárásaival összhangban, a kormányzati szektoron belülre hozott fejlesztések útján, költségtakarékos módon és magas szintű szakmai színvonalon lássa el tevékenységét, illetőleg megfelelő árszínvonalon versenyképes tudást és „szolgáltatást" biztosítson, a kormányzat és a Magyar Államkincstár számára, elősegítve ezzel a Magyar Államkincstár feladatainak hatékony ellátását - olvasható a Magyar Államkincstár weboldalán.

Ezzel párhuzamosan, a kormánytól mindenkor független Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, egyetlen nappal korábban, 2016. július 06-án tett közzé egy másik jelentést. 2015 folyamán ugyanis több panaszos fordult beadvánnyal az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához a családi pótlék igénylésével kapcsolatos, részben nemzetközi elemeket tartalmazó eljárás elhúzódása miatt, a Magyar Államkincstár, illetve több kormányhivatal hallgatását, az eljárási határidők elmulasztását sérelmezve.

MÁK Magyar Államkincstár KINCSINFO Kft leltár ügyvezető Állami Számvevőszék jelentés Alapvető Jogok Biztosának Hivatala KetÉs az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is (Forrás: aszhirportal.hu)

Az ügyek kapcsán elemzésre került, hogy az Európai Unióban a tagállamok szociális védelmi rendszerei nem harmonizáltak, vagyis a jogosultság feltételeiről, az ellátások köréről, azok színvonaláról, illetve a finanszírozási forrásokról, a jogosultság mértékéről a tagállamok szabadon döntenek. A harmonizáció helyett tehát – a szociális biztonság területén – a koordináció elve érvényesül.

Jogszabály rendezi, hogy mely tagállamból részesül egy család ellátásban, közigazgatási eljárás keretében határozzák pedig azt meg, hogy az adott tagállam joga alkalmazandó-e elsődlegesen a családi ellátások folyósítása tekintetében. Nem az ügyfél döntése tehát a döntő abban, hogy mely tagállam folyósít ellátást a részére, hanem az uniós rendeletek jelölik ki azt — az ügyben érintett — tagállamot, amely a családi ellátásokat folyósítani köteles a saját, nemzeti jogszabályai alapján - olvasható a jelentésben.

2015. április 1-el a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek a családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatok. Erre figyelemmel a GYMSKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1. jár el az osztrák érintettségű ügyekben.

A Magyar Államkincstártól átvett, tízezres nagyságrendű ügyhátralék kezelése azonban komoly gondot okozott és okoz jelenleg is a GYMSKH Osztályának, mivel a kapott válasz alapján, ügyintézői szinten létszámhiánnyal küzdenek.

Ennek ellenére az alapvető jogok biztosa hangsúlyozta, hogy a szóban forgó eljárások közigazgatási hatósági eljárásoknak minősülnek, így azokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai alkalmazandóak. 

Az alkalmazandó ügyintézési határidőket a Ket. 33. § (1) bekezdése szabályozza, miszerint a határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Ehhez képest volt olyan panaszügy, amelyben a 25 hónapot is elérte a késedelem. A határidő kapcsán ráadásul az is kiemelendő, hogy kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében - továbbá, ha életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, akkor - az ügyet soron kívül kell elintézni.

Mindezek alapján Székely László, az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az egyes panaszbeadványokban jelzett, és az ügyhátralék feldolgozásából adódó eljárási határidő túllépések a panaszosok tisztességes hatósági eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okoztak, ráadásul ez a jelenség nem egyedi, hanem rendszerszintű volt.

A két jelentés közötti kapcsolóelem tehát a Magyar Államkincstár, amelynek non-profit vállalkozását és korábbi feladatátadását-átvételét vizsgálta a két független intézmény. Hogy, hogy nem a kormány egyébként épp most alakítja át – két lépésben – a Magyar Államkincstár szervezetét, ezt követően pedig ez a szervezet végez majd minden állami kifizetést. Mindezt nemrég Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be. A sajtótájékoztatón 2016 nyarát, illetve 2017 nyarát jelölte meg a változások határidejeként, és közölte: minden más kifizető ügynökség megszűnik majd.

Gyömbér Béla

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!