Támogatod bizony. Keményen. Ha pedig ez még nem elég, el is veszhetsz a szerencsejátékra vonatkozó szabályozás útvesztőjében. De hogy ez ne történjen meg, Szerencsejáték Kisokosunk első részében elmagyarázzuk neked, mi micsoda. Lépésről lépésre, hogy megértsd, és még ragadjon is rád valami. Kezdjük!

 

A szerencsejáték piac (illetve ipar) Magyarországon és a világ bármely részén óriási jelentőséggel bír. Ez az egyik legrégebbi állami bevételforrás,

már az ókori Kínában is a Nagy Fal megépítésének finanszírozása érdekében alkották meg a mai Kenó játék ősét.

Gondoltad volna? A szerencsejáték ipar ma is jelentős bevételeket jelent az államok költségvetései számára, ezért az online szerencsejátékok megjelenésével és elterjedésével kapcsolatban igencsak ellenséges a politikai és a szabályozási légkör. Ennek az ellenséges légkörnek a jogalkotói illetve a politikai kommunikáció szerint több oka is van:

 • a szerencsejáték-függőség problémája,
 • a fogyasztók érdekében történő ellenőrzés szükségessége,
 • a sport tisztaságának megőrzése,
 • illetve az online környezetben folytatott szerencsejátékból fakadó bűnüldözési komplikációk leküzdésének igénye.

Bár ezek a problémák ténylegesen fennállnak, ez nem feltétlenül indokolja az online szerencsejáték piac monopolizációját. Emellett pedig ne legyen kétséged afelől sem, hogy az elsődleges cél a szektorból származó bevételek állami ellenőrzés alatt tartása. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy a 2007-2008-ban kirobbanó gazdasági világválság idején a szerencsejáték szektor volt azon kevés piaci ágazatok egyike, amely konzisztens módon fenn tudta tartani a növekedését.

De pontosan mi is az az online szerencsejáték? Egyértelmű lenne? Nem az!

Először is tisztáznunk kell, hogy milyen elemek megvalósulása esetén minősül egy játék szerencsejátéknak. A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény (Szjtv.) szerint az a játék, amelyben a játékos:

 • pénz fizetése,
 • vagy vagyoni érték nyújtása fejében,
 • meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén
 • pénznyereményre,
 • vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá,
 • és a nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

Most, hogy tisztában vagyunk a szerencsejáték fogalmával, meg tudjuk határozni az online szerencsejáték jellegét is. Az online környezetben folytatott szerencsejáték lehet:

 1.  úgynevezett távszerencsejáték,
 2. vagy pedig online kaszinójáték.

A távszerencsejáték az olyan sportfogadás, amit kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szerveznek. Az online kaszinójáték pedig a kaszinójáték szintén hírközlő eszköz és rendszer útján történő szervezése. Online kaszinójátékot csak olyan koncessziós társaság szervezhet, amely jogosult kaszinójáték szervezésére. Hírközlő eszköz és rendszer például a címzett vagy címzés nélküli nyomtatvány, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelő lapja (pl.: egy újságban a kivágható sorsjegy), a telefon, az e-mail, az internet és a tv. De online környezetben folytatott szerencsejátéknak minősülhetnek olyan tevékenységek is, amelyek nem esnek a távszerencsejáték  vagy az online kaszinójáték fogalma alá, de mégis hírközlő eszköz és rendszer útján (pl.: Interneten) szervezik. Ilyen például az online lottó, az online tombola vagy az online környezetben promóciós jelleggel meghirdetett ajándéksorsolások. A törvény használatában tehát online szerencsejáték a távszerencsejáték keretében szervezett sportfogadás, illetve az online kaszinójáték.

A törvény értelmében nincs lekorlátozva, hogy milyen típusú játékok szervezhetőek online környezetben. A kaszinójátékra vonatkozó szabályozásnál azt látjuk, hogy a NAV által engedélyezett játéktípusok kaszinóban történő szervezése a kaszinójáték. Ilyenformán online környezetben szervezhető mind sportfogadás, mind pedig klasszikus kaszinójátékok, kártyajátékok, úgynevezett skill games stb.. Fontos, hogy csak az I. kategóriába tartozó kaszinókoncesszióval rendelkező társaság szervezhet bármilyen, az engedélyben szereplő szerencsejátékot online környezetben.

Ajándéksorsolás = Promóciós játék? --> Ne keverd, mert nem ugyanaz!

Most, hogy meghatároztuk, mi is az az online szerencsejáték, megtanuljuk elhatárolni az ajándéksorsolásos akciókat az egyszerű promóciós sorsolásos akcióktól. (Ne hagyd, hogy lankadjon a figyelmed, ez nagyon fontos!) A két játékforma között alapvetően ott rejtőzik a különbség, hogy

a játékban való részvételnek feltétele-e valamilyen áru vagy szolgáltatás megvásárlása.

Ha ugyanis a részvétel feltétele a vásárlás, akkor megvalósulnak a szerencsejáték pár sorral feljebb jól az eszünkbe vésett fogalmi elemei, ugyanis:

 • a játékos vagyoni érték nyújtása fejében,
 • meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén
 • vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá,
 • és a nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

Ezzel szemben az egyszerű promóciós játékok esetében:

a játékban való részvétel feltétele például hírlevélre történő feliratkozás, vagy valamilyen ingyenes szolgáltatás igénybevétele, a játékos nem valamilyen vagyoni érték nyújtása fejében válik jogosulttá a nyereményre, így az adott promóciós sorsolásos játék nem is minősül szerencsejátéknak.

Ez azért is különösen fontos, mert az ajándéksorsolásra alkalmazni kell az említett törvény rendelkezéseit, ez pedig amellett, hogy plusz költségeket jelent, igen szigorú állami ellenőrzés és felügyelet alá vonják magát a játékszervezési tevékenységet.

Az egyszerű promóciós játékok esetében azonban nem szükséges alkalmazni a törvény rendelkezéseit, így be sem kell jelenteni a játékszervezést.

Távszerencsejáték. (Bizony, még ezt is belekeverjük. Hadd bonyolódjon a helyzet.)

A törvény külön fejezetet szentel a távszerencsejátékok szervezésére vonatkozó speciális szabályoknak. Itt először is meghatározza a távszerencsejáték fogalmát, ami ugye a hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett sportfogadás. Többek között ennek a szerencsejáték formának (illetve az online kaszinójátéknak) a szervezése, úgynevezett nem liberalizált tevékenység, ami azt jelenti, hogy ilyen játékokat csak állami játékszervező vagy koncessziós szerződéssel rendelkező játékszervező rendezhet.

A 2014. év végén elfogadott adósaláta az online sportfogadások szervezésének monopóliumát a Szerencsejáték Zrt.-hez telepítette, távszerencsejáték szervezési tevékenységre pedig koncessziós jogot csak és kizárólag az szerezhet, aki már rendelkezik Magyarország területén található játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultsággal. Egy júliusban elfogadott módosítás szerint pedig lóversenyfogadást a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. szervezheti.

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a monopolizáció eredményeként majdnem az egész, Magyarországon elérhető online szerencsejáték piac (pl.: bwin, partypoker stb.) illegális ("WTF?!" - Ne aggódj, olvass tovább!). Tetézi a bizonytalanságot, hogy a törvény rendelkezései szerint a nyilvános koncessziós pályázat kiírása mellőzhető, ha az állam úgynevezett megbízható szerencsejáték szervezővel köti meg a koncessziós szerződést.

A távszerencsejátékok szervezésére való jogosultság, illetve engedélyezés keretében érdekes még, hogy a 32/2005. (X.21.) PM rendelet előírja, hogy engedélyt csak olyan szerencsejáték szervezőnek lehet kiadni, aki rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel. Azt meg ugye mindenki vágja, hogy más személyi, tárgyi és gazdasági feltételek szükségesek egy online kaszinó működtetéséhez, mint egy hagyományos kaszinó működtetéséhez... Így nem igazán tiszta az sem, hogy mennyire hatékony egy olyan rendelkezés, amely hagyományos kaszinót működtetőkre korlátozza az online kaszinó, póker és egyéb játékok szervezését is.

Egyébként, csak, hogy tisztában legyél vele, ma Magyarországon nyolc darab vállalkozás rendelkezik kaszinó működtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyek esetében azonban megkérdőjelezhető, hogy rendelkeznek-e az online kaszinójátékok szervezéséhez szükséges személyi, illetve tárgyi feltételekkel. ;)

Na, ennyit mára. Emésztgessétek. Holnap pedig visszatérünk a folytatással a Szerencsejáték Kisokos 2.0-ban.

Környei Mátyás